Rozpoczęła się rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków. Inwestycja pochłonie ponad 7 milionów złotych.


Po uzyskaniu wszelkiej dokumentacji i wymaganych pozwoleń rozpoczęły się prace budowlane związane z „Rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków komunalnych w Trzcińsku-Zdroju” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa III- Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu Działanie 3.6 – Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków. 

Wykonawcą inwestycji jest Firma „ SANBUD” Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe z Myśliborza. Planowany termin zakończenia inwestycji przewidziany jest na dzień 31 sierpnia 2023 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 7. 579 250,00 zł. Wysokość dofinansowania projektu wynosi 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza