Kolejna jednostka OSP chce wejść do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego [foto]


Na początku września w Posterunku Państwowej Straży Pożarnej w Dębnie podpisane zostało porozumienie o włączeniu jednostki OSP Warnice do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. 

Porozumienie w imieniu jednostki OSP Warnice podpisał prezes dh Adam Ekiert. W spotkaniu uczestniczyli p.o Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu bryg. Grzegorz Gonera, Burmistrz Dębna Pan Grzegorz Kulbicki oraz Komendant Gminny OSP dh Edward Skoczylas.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, mający na celu ratowanie życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń.

System skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych.

Głównym celem KSRG jest zapewnienie ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, w ramach działań podejmowanych przez PSP i inne podmioty ratownicze (ze szczególnym uwzględnieniem OSP)Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza