Nasi strażacy wyróżnieni za akcję we Francji [foto]W siedzibie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Maciej Wąsik oraz komendant główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak wręczyli strażakom PSP nagrody i wyróżnienia za udział w akcji gaszenia pożarów lasów we Francji.

Wyróżnienia otrzymali również strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie i Myśliborzu.

- Cieszę się, że możemy powitać Was jeszcze raz na polskiej ziemi, po tej ciężkiej pracy, którą wykonywaliście we Francji - powiedział  gen. brygadier Andrzej Bartkowiak, witając przybyłych na uroczystość.


Wiceszef MSWiA Pan Maciej Wąsik dziękując strażakom za tę i inne akcje, zwrócił się do nich słowami - Dziękuję za to, że jesteście, że czekaliście i zawsze czekacie na sygnał wyjazdu. Dziękuję za gotowość do realizacji nawet najcięższych zadań. Jestem dumny, że Polska ma taką ekipę.


11 sierpnia 2022 r. 146 strażaków i 49 pojazdów Państwowej Straży Pożarnej wyruszyło do Francji aby wspomóc tamtejszych strażaków w walce z pożarem lasów. W skład polskiej grupy ratowniczej weszli strażacy z: Komendy Głównej PSP (dowództwo modułu), województwa dolnośląskiego (moduł GFFFV Wrocław ), województwa zachodniopomorskiego (GFFFV) oraz strażacy z województw: wielkopolskiego, mazowieckiego, łódzkiego, opolskiego i śląskiego - realizujący zadania komponentu dowódczego.

Głównym zadaniem modułu GFFFV Poland było wsparcie działań gaśniczych w okolicach miejscowości Hostens (ok. 30 km na południe od Bordeaux). Dziennie w działania zaangażowane było ciągle ok. 30 pojazdów i 120 ratowników. Pozostała część grupy zajmowała się zabezpieczeniem logistycznym oraz koordynacją działań w sztabie modułu. Zadania modułu GFFFV Poland opierały się głównie na dogaszaniu aktywnych pożarów podpowierzchniowych (torfowiska), budowania wydajnych systemów zaopatrzenia wodnego zarówno na potrzeby własne jak i innych modułów/sił lokalnych, prowadzenie wycinki nadpalonych/spalonych drzew oraz interwencyjnym działaniu w przypadku pojawienia się pożarów na powierzchni. Ze względu na trudnodostępny teren znaczna część zadań realizowana była bez bezpośredniego użycia pojazdów. Ratownicy docierali pieszo do trudnodostępnych miejsc i realizowali zadania przy wykorzystaniu podręcznego sprzętu gaśniczego. W sumie moduł GFFFV Poland realizował działania na 11 strefach roboczych.

Po zakończonych działaniach gaśniczych strażacy powrócili do kraju 21 sierpnia 2022 r.

Opracowanie: Wydział Prasowy KG PSP
Zdjęcia: kpt. Grzegorz Trzeciak, bryg. Karol Kierzkowski

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza