Obowiązek kas rejestrujących w myjniach samochodowych, również tych bezobsługowych.Od 1 października br. myjnie samochodowe będą musiały ewidencjonować usługi na kasach fiskalnych i wydawać klientom paragony. Dotyczy to mycia, czyszczenia samochodów i innych podobnych usług, w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta.

Przesunięcie terminu było spełnieniem oczekiwań przedsiębiorców sygnalizujących trudności z instalacją urządzeń fiskalnych wywołanych m.in. zerwanymi łańcuchami dostaw.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących obowiązkiem ewidencji objęto myjnie samochodowe. Konieczne będzie więc zainstalowanie kas fiskalnych na myjniach bezobsługowych.

Klienci myjni bezobsługowych sami nie rejestrują płatności na kasie fiskalnej. Dlatego Rozporządzenie ministra rozwoju, pracy i technologii z 12 września 2021 r. w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących, zawiera przepisy regulujące tę kwestię.

Obowiązkowa kasa fiskalna dla myjni bezobsługowych może być uznana za kasę specjalną. W Rozporządzeniu określono rodzaje urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ewidencji szczególnego typu. Do nich odnoszą się specyficzne wymagania techniczne. Wśród nich znaleźć można kasy umieszczane w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług. Kasy fiskalne na myjniach bezobsługowych nie muszą posiadać drukarki i nie muszą wydawać paragonu papierowego. Możliwe jest więc zastosowanie e-paragonu lub faktury w postaci elektronicznej. Warunkiem jest wyświetlanie klientowi do wglądu wszystkich standardowych pozycji paragonowych przez minimum 30 sekund lub do czasu rozpoczęcia kolejnej sprzedaży
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza