Ponad 6 godzin sesji w Gryfinie. Sporem uchwała śmieciowa [video]


Za nami LVIII sesja Rady Miejskiej w Gryfinie. Chodź program obrad liczył zaledwie osiem punktów a radni mieli do przegłosowania dwie uchwały, sesja trwała... około 6 godzin! 

Radni zajmowali się między innymi projektami uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przedstawiono dwa warianty uchwały dotyczącej sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawki od osoby. 

Maksymalna stawka opłaty w przypadku metody ustalania opłaty uwzględniającej liczbę mieszkańców wynosi 41,24 zł/os. (2% przeciętnego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem). W Gryfinie w pierwszym wariancie zaproponowano kwotę 32 zł od mieszkańca za odbiór odpadów w sposób selektywny oraz 64 zł od mieszkańca za odbiór odpadów niesegregowanych.  

W drugim wariancie zaproponowano zróżnicowane sposoby naliczania opłaty. W zabudowie jednorodzinnej miały by być naliczane opłaty od osoby a z kolei w zabudowie wielorodzinnej od zużytej wody. 

W trackie sesji wpłynął trzeci wariant. Tuż przed głosowaniem burmistrz Mieczysław Sawaryn złożył wniosek o wycofanie punktu "Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty".

Gorąca dyskusja na temat odpadów rozpoczyna się od 1:00:54.

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza