Rozpoczął się nowy rok szkolny 2022/2023 [foto] [video]


Rozpoczął się nowy rok szkolny 2022/2023. Według szacunkowych danych Ministerstwa Edukacji i Nauki, w szkołach podstawowych będzie się uczyć 3 mln 6,8 tys. uczniów, a w szkołach ponadpodstawowych (liceach, technikach, szkołach specjalnych przysposabiających do zawodu i szkołach branżowych I stopnia) uczyć się będzie 1 mln 640,6 tys. uczniów.

Resort edukacji wprowadził pewne zmiany, wśród nich jest między innymi zmiana na stałe terminu ósmoklasisty, nowy przedmiot szkolny "historia i teraźniejszość" czy możliwość nauki strzelania. 

Egzamin ósmoklasisty przeprowadzony zostanie w maju - przesunięto go z kwietnia już na stałe. Będzie się też tak jak dotąd składał z trzech części: egzaminu z języka polskiego, egzaminu z matematyki oraz z języka obcego. Odstąpiono, na stałe, z wprowadzenia czwartego egzaminu - egzaminu z przedmiotu do wyboru.

W nowym roku zmiany dotyczą też egzaminów maturalnych. Wiosną 2023 r. maturę zdawać będzie pierwszy rocznik absolwentów 4-letnich liceów ogólnokształcących, którzy uczyli się według nowej podstawy programowej. Będą musieli oni obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

Nasi fotoreporterzy wzięli udział w uroczystościach z okazji rozpoczęcia roku szkolnego w chojeńskich podstawówkach. 

           Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza