Rząd przyjął projekt ustawy zamrażającej ceny prądu


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zakładający zamrożenie cen prądu w 2023 roku. Z informacji umieszczonej na rządowych stronach wynika, że w 2023 roku wzrost cen energii elektrycznej zostanie zablokowany na poziomie z 2022 roku.

- Na zamrożenie cen energii elektrycznej przeznaczymy ponad 20 mld zł - przekazał rzecznik rządu Piotr Müller.

Gwarantowana cena energii będzie obowiązywać:
  • do 2 tys. kWh rocznie dla wszystkich gospodarstw domowych,
  • do 2,6 tys. kWh rocznie dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami,
  • do 3 tys. kWh rocznie dla rodzin trzy plus - czyli rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników.
Projekt zakłada, że gospodarstwa domowe, po przekroczeniu zużycia odpowiednio 2 tys., 2,6 tys. oraz 3 tys. kWh, za każdą kolejną zużytą kWh, będą rozliczane według cen i stawek opłat, które obowiązują w taryfie danego przedsiębiorstwa z 2023 r. lub w przypadku ofert wolnorynkowych - według cen zawartych w umowie ze sprzedawcą.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza