Tabletki z jodkiem potasu rozesłane do strażaków w całej Polsce


Do komend Państwowej Straży Pożarnej w całej Polsce przekazano tabletki zawierające jodek potasu. To reakcja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na informację o walkach w rejonie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej w Ukrainie.

Tabletki zawierające jodek potasu przekazano w ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności. Jest to standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego.

- Jednocześnie informujemy, że w obecnej chwili takie zagrożenie nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki - uspokaja ministerstwo - Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w ciągłej gotowości, a odpowiednia ilość jodku potasu jest zabezpieczona dla każdego obywatela Polski.

Profilaktyczne przyjmowanie jodku potasu na własną rękę jest odradzane przez lekarzy i specjalistów.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza