"Dobry nauczyciel - mówi i pokazuje, bardzo dobry - inspiruje, a w Polsce odchodzi z zawodu..."

"Dobry nauczyciel - mówi i pokazuje, bardzo dobry - inspiruje, a w Polsce odchodzi z zawodu..." - baner takiej treści opatrzony logiem Związku Nauczycielstwa Polskiego zawisł na płocie Szkoły Podstawowej w Widuchowej. 

Nauczyciele cały czas zwracają uwagę na zbyt niskie płace w porównaniu do wymagań. Osoba, która jest nauczycielem ma często skończone co najmniej 5 letnie studia, tytuł magistra a niektórzy nawet kilka kierunków studiów podyplomowych. Jak mówią pedagodzy, mitem jest również praca przez 20 godzin w tygodniu, ponieważ do czasu w szkole dochodzą rady pedagogiczne, przygotowanie do lekcji w domu czy dodatkowe godziny dla rodziców i uczniów wprowadzone od tego roku szkolnego. 

To jednak nie jedyne co wzbudza kontrowersje w oświacie. W sejmie trwa zajmowanie się nowelizacją prawa oświatowego, tzw. "Lex Czarnek 2.0". Nowe przepisy ograniczają wpływ nauczycielskich związków zawodowych na działanie szkół, wzmacniają rolę kuratoriów i i utrudnia organizacjom pozarządowym współpracę z placówkami oświatowymi.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza