Dystrybucja jodku potasu w powiecie myśliborskim


W związku z przygotowaniami do działań związanych z ewentualnością wystąpienia zdarzenia radiacyjnego zostały rozdysponowane w całej Polsce tabletki jodku potasu. Zgodnie z wytycznymi powiat myśliborski przygotował plan dystrybucji tabletek jodku potasu wśród mieszkańców.

Przygotowania do dystrybucji jodku potasu to standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego.  W obecnej chwili takie zagrożenie nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Polską Agencję Atomistyki. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w ciągłej gotowości, a odpowiednia ilość jodku potasu jest zabezpieczona dla każdego obywatela Polski.

W przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego służby państwowe natychmiast powiadomią wszystkich mieszkańców wszystkimi dostępnymi kanałami, czyli m.in. za pomocą alertu RCB a mieszkańcy otrzymają preparat stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu.

Punkty dystrybucji tabletek jodku potasu w powiecie myśliborskim dostępnie tutaj: Miejsca dystrybucji tabletek jodku potasu
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza