Nowi policjanci złożyli ślubowanie [foto]


Na dziedzińcu Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych kandydatów do służby. Garnizon zasiliło tym razem 60 funkcjonariuszy, w tym 24 policjantki i 36 policjantów.

Policyjne szeregi zachodniopomorskiej Policji przyjęci zostali kolejni funkcjonariusze. We wtorek 4 października uroczyście przysięgali powtarzając słowa roty za Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie nadinsp. Tomaszem Trawińskim.

W uroczystości uczestniczyli Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, komendanci z rodzimych jednostek nowo przyjętych, kadra kierownicza KWP w Szczecinie oraz zaproszeni goście i rodziny.

Po początku uroczystego apelu Medalem Zasług dla Policji został wyróżniony Dowódca 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej generał dywizji doktor Dariusz Parylak. Po ślubowaniu, w swoich przemówieniach Zbigniew Bogucki Wojewoda Zachodniopomorski oraz nadinsp. Tomasz Trawiński pogratulowali nowym policjantom. Życzyli im wytrwałości w zdobywaniu wiedzy niezbędnej do służenia społeczności, satysfakcji z wybranej drogi zawodowej oraz policyjnego szczęścia. Podkreślono, że służba jaką wybrali kandydaci jest trudna i odpowiedzialna. Podejmowanie jej trudów będzie nie tylko próbą dla nich samych, ale również dla ich rodzin.

Na zakończenie złożono gratulacje kandydatom i życzenia sukcesów oraz wytrwałości podczas służby.Po zakończeniu uroczystego apelu był czas na zrobienie pamiątkowych zdjęć.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza