Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dotyczący zmian w systemie komunikacji publicznej
W ostatnim czasie, ze względu na radykalny wzrost cen usług przewozowych i brak środków finansowych w budżecie Gminy Gryfino na rok 2022, została zmniejszona częstotliwość kursów autobusowych. Ta okoliczność pogorszyła warunki komunikacyjne naszych mieszkańców. Przez ostatnie tygodnie go urzędu wpłynęło wiele sygnałów o trudności z dotarciem na czas do pracy, lekarza, szkoły itp.

- W tym czasie dokonaliśmy, poprzez udział wytypowanych pracowników w kursach autobusowych, dokładnej analizy przyczyn trudności z punktualnym kursowaniem opłacanych przez nas środków transportu. Zgłaszane przez Państwa problemy potwierdziły się: autobusy kursują z dużym opóźnieniem, występują liczne problemy z kupnem biletów i organizacją transportu. Dogłębna analiza sytuacji spowodowała, że uznałem za celową radykalną zmianę sposobu finansowania i organizacji komunikacji publicznej. W mojej ocenie w interesie mieszkańców będzie wprowadzenie bezpłatnych przejazdów dla wszystkich, co zwiększy punktualność, ograniczy wszelkie procedury związane z kupnem biletów jednorazowych oraz miesięcznych. Z tego powodu przedstawiłem Radzie Miejskiej w Gryfinie projekt uchwały z propozycją wprowadzenia wyżej wskazanej zmiany. Warunkiem realizacji zwiększenia liczby kursów autobusów oraz eliminacji zbędnych procedur jest sfinansowanie tego projektu. W opisanej sytuacji jedyną możliwością finansowania jest zgoda Rady na wprowadzenie niewielkiej podwyżki podatków, w wysokości nie wyższej niż inflacja. Przyjęcie przedstawionej propozycji będzie skutkować rocznie kilkunastozłotowym wzrostem opłacanych przez większość mieszkańców podatków.  Korzyści z takiego rozwiązania są jednoznaczne – zarówno dla pracowników, jak i pracodawców, uczniów, seniorów i innych osób. Przyjęcie zaproponowanej uchwały pozwoli zwiększyć liczbę kursów autobusowych tak, by dać Państwu możliwość realizowania codziennych czynności na terenie naszej gminy i Szczecina. Ponieważ na sesji w dniu 29 września Rada nie przyjęła propozycji sfinansowania zmian, przedstawię propozycję jej przyjęcia na kolejnej sesji. Proszę Państwa o wszelkie uwagi w wyżej opisanej sprawie. Wyrażam przekonanie, że ma ona olbrzymie znaczenie dla poprawienia sytuacji życiowej wielu z Was - czytamy w komunikacie burmistrza. 
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza