Posiedzenie w sprawie funkcjonowania systemów infrastruktury krytycznej w Gryfinie [foto]


W Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino odbyło się  posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie funkcjonowania systemów infrastruktury krytycznej w okresie jesienno-zimowym 2022/2023. Posiedzeniu przewodniczył burmistrz Mieczysław Sawaryn.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Elektrownia Dolna Odra w Nowym Czarnowie, ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji w Szczecinie, Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Gryfinie, Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Gryfinie oraz pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Gryfino.

W trakcie posiedzenia omówiono szczegółowo funkcjonowanie elementów infrastruktury krytycznej tj. ciągłość pracy ujęć wody, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków, ciągłość pracy sieci ciepłowniczej i dostaw energii elektrycznej. Poruszono również sprawy związane z przygotowaniem placówek oświatowych na wypadek braku dostaw energii elektrycznej, gazu itp.

Na zakończenie burmistrz podziękował zebranym za zaangażowanie i współpracę, którą ocenił na bardzo wysokim poziomie. Poprosił także o gotowość i natychmiastowe działanie w przypadku awarii, które mają wpływ na bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców gminy Gryfino.

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza