Trwa budowa obwodnicy Gryfina. Co aktualnie dzieje się na placu budowy? [foto]


Burmistrz Mieczysław Sawaryn i jego zastępca Tomasz Miler spotkali się wczoraj na placu budowy obwodnicy Gryfina, z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji DKiA Szczecin, w tym z dyrektorem Łukaszem Lendnerem oraz przedstawicielami wykonawcy, firmy Roverpol, z kierownikiem projektu Tadeuszem Kućmierzem na czele.

Omówiono proces inwestycyjny, w szczególności prac kolidujących z działkami i drogami gminnymi. Ustalano lokalizację zaplecza budowy oraz inne możliwości współpracy. Z uzyskanych informacji wynika, iż harmonogram prac jest dotrzymywany.
 
Aktualnie kończy się proces badań archeologicznych, zebrani otrzymali dobre informacje od wykonawcy tego zakresu prac, w zbadanych stanowiskach nie stwierdzono żadnych przedmiotów wskazujących na konieczność prowadzenia dalszych badań. Trwa wycinka ostatnich drzew i krzewów, działania związane z likwidacją kolizji z istniejącą infrastrukturą. 

Jak deklaruje wykonawca, prace rozpoczną się od kierunku północnego, czyli ronda zlokalizowanego przy zakładzie Komandor. Oznacza to, że na przełomie października i listopada rozpoczną się prace ziemne.


Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza