Wiaty integracyjne i budynek szatni wyremontowali dzięki środkom z Urzędu Marszałkowskiego [foto]


Na terenie Sołectwa Lubicz i Krzywin w gminie Widuchowa dokonano odbioru trzech inwestycji dofinansowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Sołectwo Krzywin oraz Sołectwo Lubicz otrzymały w konkursie Urzędu Marszałkowskiego „Granty Sołeckie” dotacje w wysokości 15 000 zł. Oba sołectwa przeznaczyły dotację na budowę wiat integracyjnych. Takie miejsca są niezbędne w przestrzeni publicznej, zwłaszcza w tak aktywnych społecznie miejscowościach.

Odbioru inwestycji dokonał wójt Paweł Wróbel w obecności wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Kustosza oraz przedstawicieli Rad Sołeckich Sołectwa Lubicz i Krzywin.

Dodatkowo w Krzywinie odebrano odremontowany budynek szatni przy Zespole Boisk Sportowych - Orlik. Za kwotę 24000 zł wymieniono poszycie dachowe oraz wyremontowano część pomieszczeń szatni i zaplecza sportowego. Gmina Widuchowa otrzymała na to zadanie dotację ze środków Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 14000 zł.
fot. UG Widuchowa
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza