Aleja Gwiazd Polskich Sadów znów powstaje w Mirowie [foto]


Aleja Gwiazd Polskich Sadów to nazwa produktu turystycznego, stworzonego przez aktywnych mieszkańców wsi Mirowo w gminie Moryń. Jest to projekt , który wpisuje się w strategię rozwoju Gminy Moryń, a co za tym idzie, w założenia rozwoju całego regionu. Projekt realizowany jest na pasie drogowym drogi gminnej z Mirowa w kierunku Gądna , która bezpośrednio łączy te dwie wsie z rowerową Trasą Pojezierną, kończącą się, bądź jak kto woli zaczynającą się, mostowym , rowerowo- pieszym przejściem granicznym w Siekierkach .

Aleja Gwiazd Polskich Sadów to nic innego jak próba odtworzenia starej alei owocowej, która istniała tu już wiele lat temu. Jest to również jedna z wielu inicjatyw Stowarzyszenia Nasze-Aksamitne Mirowo zrzeszającego aktywnych mieszkańców sołectwa i osób z nim związanych, realizującego swoje działania statutowe mające na celu rozwój wsi, aktywizację społeczności lokalnej i działania proekologiczne . W tym roku posadzono 20 sadzonek drzew owocowych starych odmian. Były to nasadzenia uzupełniające drzewek posadzonych 2 lata temu, które nie przetrwały z powodu szkód spowodowanych przez zwierzęta i niestety też przez ludzi. A mówiąc wprost sadzimy drzewa owocowe , żeby ratować nas, zwierzęta i owady, od których zależy nasze życie. Dopóki starczy nam sił.

Aleja owocowa jest elementem łączącym naszą wieś, nowopowstający kompleks „Kuźnia Talentów” z ławeczką, czyli punktem informacyjno-promocyjnym przy ścieżce rowerowej wchodzącej w skład Trasy Pojeziernej.

Sołtys Mirowa chciałby przy okazji specjalnie podziękować Panu Sławomirowi Domaradzkiemu właścicielowi firmy Sedpol z Morynia za okazane wsparcie.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza