Badania monitoringowe na Odrze ze wsparciem Urzędu Marszałkowskiego


Uniwersytet Szczeciński prowadzi monitoring środowiskowy wód rzeki Odry, który pozwoli uzyskać dodatkowe informacje o skutkach katastrofy ekologicznej oraz aktualnym stanie wody i jej potencjalnych zmianach w przyszłości. 

Badania te są możliwe dzięki środkom z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Marszalek województwa Olgierd Geblewicz, 21 listopada br., podpisał z rektorem US prof. dr hab. Waldemarem Tarczyńskim umowę przyznającą wsparcie finansowe na to zadanie.

- Katastrofa ekologiczna na Odrze obnażyła słabość systemu ochrony rzek polskich. Brak jest właściwego systemu monitoringu i kontroli zanieczyszczeń. Państwo, w którego kompetencjach leży zarządzanie gospodarką wodną, nie zdało egzaminu, czego skutkiem była największa katastrofa środowiskowa w ostatnich latach, więc my, samorządy, musimy je wyręczyć i działać sami. Bez odpowiednich badań czy monitoringu jakości wód Odry, nie będziemy mieć możliwości zadbania o nasze środowisko - mówi marszałek Olgierd Geblewicz.

- Katastrofa odrzańska nadal trwa. Nikt dzisiaj do końca nie jest w stanie oszacować prawdziwej skali zniszczeń. Wiosną, gdy temperatura wzrośnie, problem wróci, a to wszystko, czego dziś nie widzimy, zostanie uwolnione z dna i przedostanie się do Jeziora Dąbie i Zalewu Szczecińskiego – ostrzegał podczas niedawnego Szczytu Ekologicznego prof. dr hab. inż. Robert Czerniawski – Dyrektor Instytutu Biologii US, koordynator powołanego przez marszałka zespołu eksperckiego ds. działań ratunkowych w związku z katastrofą ekologiczną na rzece Odrze.

Raz w miesiącu, z co najmniej 27 stanowisk w korycie Odry, Uniwersytet Szczeciński pobiera próbki wody, by monitorować parametry fizykochemiczne: tlen, temperaturę, pH, przewodność elektrolityczną, substancje rozpuszczone, chlorki, chlorofil, azotany, amoniak, zasolenie i zawiesinę. Z tą samą częstotliwością, z co najmniej 10 stanowisk, badane jest zagęszczenie i skład taksonomiczny zooplanktonu oraz zakwit planktonowy wody. Natomiast raz, jesienią, z co najmniej 4 stanowisk w korycie Odry, monitorowany będzie makrozoobentos - organizmy denne. Ponadto monitoring wskaźników fizykochemicznych prowadzony jest także raz w tygodniu w Szczecinie na lewej i prawej odnodze Odry.

Badania prowadzone na Odrze (od Nowej Soli aż do Zalewu Szczecińskiego) przez US rozpoczęły się 1 września, a zakończą 15 grudnia 2022 r. Całkowity ich koszt, który pokryje Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, to 40 tys. złotych. Samorząd województwa nie wyklucza dalszej współpracy w tym zakresie.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza