Gmina zamierza wyłączać oświetlenie w nocy aby zaoszczędzić pieniądze.


W związku ze znaczącym wzrostem kosztów energii elektrycznej, a także nieprzewidywalnością jej cen w przyszłości, gmina zmuszona jest do ograniczenia czasu działania oświetlenia uliczneg - informuje Urząd Miasta i Gminy Moryń.

Od najbliższego poniedziałku (14 listopada 2022 r.) na terenie całej gminy Moryń zostanie wprowadzona przerwa nocna w funkcjonowaniu oświetlenia ulicznego, która będzie trwała w godzinach od 23:30 do 5:00 rano.

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, o planowanych przerwach zostały poinformowane również służby czuwające nad bezpieczeństwem mieszkańców: Posterunek Policji w Moryniu i Straż Pożarna. Te ograniczenia najbardziej dotkną osoby przemieszczające się w godzinach nocnych, zwłaszcza pracujące w nietypowych godzinach. Mamy jednak nadzieję, że wprowadzone - przykładem innych miast - ograniczenia nie wpłyną znacząco na komfort życia mieszkańców. 

Gmina Moryń, dla potrzeb obiektów miejskich i oświetlenia ulicznego kupuje energię elektryczną poprzez grupę zakupową. W zakończonym kolejnym postępowaniu przetargowym najkorzystniejszą cenę zaproponował dotychczasowy sprzedawca energii.

Obecnie dla oświetlenia ulicznego cena netto wynosi 1,50 zł/kWh wobec dotychczasowej kwoty 0,2515 zł/kWh. Jest to zatem ogromny wzrost cen, który ukazuje dużą niestabilność i nieprzewidywalność sytuacji energetycznej w nachodzącym czasie.

W związku z powyższym ograniczenia związane z czasowym wyłączeniem oświetlenia ulicznego w gminie Moryń są niezbędne i konieczne.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza