Kolejny odcinek trasy rowerowej powstał w gminie Cedynia [foto]


We wtorek, 8 listopada,  burmistrz Cedyni Adam Zarzycki wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego spotkali się z inspektorem nadzoru inwestorskiego Łukaszem Szawaryńskim z firmy VIA Projekt, w celu odbioru końcowego robót na zadaniu „Budowa ścieżki rowerowej Golice – Żelichów”.

Inwestycja obejmowała budowę ścieżki rowerowej przy drodze gminnej wewnętrznej prowadzącej z Golic do Żelichowa, o długości ok. 1,3 km, do skrzyżowania ze ścieżką rowerową „Trasa Pojezierzy Zachodnich Siekierki – Trzcińsko Zdrój”. Wartość inwestycji to 1 349 165,63 złotych.

Realizacja zadania przebiegła sprawnie, a przekazanie techniczne wykonanego odcinka ścieżki obyło się bez uwag.


Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza