Kornika strażacka [21-27.11.2022]


Zapraszamy do zapoznania się z informacją ze zdarzeń zgłoszonych do straży pożarnej na terenie powiatu gryfińskiego od 21 do 27 listopada. Kronika jest przekazywana przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie.

21.11.2022 
Strzeszów – pożar sadzy w kominie budynku mieszkalnego;

22.11.2022
Wełtyń – pożar sadzy w kominie budynku mieszkalnego; 
Dobropole – pożar snopków na polu; 
Banie – pożar budynku mieszkalnego; 
Gryfino – pomoc Państwowemu Ratownictwu Medycznemu;

23.11.2022 
Czepino – drzewo na drodze;

25.11.2022 
Gogolice – pożar sadzy w kominie budynku gospodarczego; 
Baniewice – pomoc PRM;

26.11.2022 
Widuchowa – plama substancji ropopochodnej na drodze; 
Osinów Dolny – pożar śmieci przy drodze;

27.11.2022 
Chojna – pożar śmieci w pustostanie budowlanym; 
Swobnica – ziarno kukurydzy na drodze;
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza