Kurator oświaty wyróżnił wychowanków SOSW w Chojnie [foto]


Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Mieszka I w Chojnie zorganizował uroczystość upamiętniającą 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W wydarzeniu uczestniczył Jerzy Sołtysiak, p.o. Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Podczas uroczystości kurator pogratulował wychowankom SOSW uczestnictwa w III edycji konkursu „Znajdź swoja pamiątkę rodzinną i opisz jej historię”.

W roku szkolnym 2021/2022, wspólnie z Archiwum Państwowe w Szczecinie, Kuratorium Oświaty w Szczecinie ponownie zorganizowało konkurs pt. „Znajdź swoją pamiątkę rodzinną i opisz jej historię”. Tradycją stało się, że co roku wydaje się antologię z pracami historyczno-literackimi laureatów konkursu. W publikacji znalazły się także prace pięciu wychowanków chojeńskiego ośrodka – Sandry Kuballek, Tomasza Halikowskiego, Patryka Stańczaka, Mateusza Dopierały oraz Kamila Pitury. Prace powstały pod kierunkiem Andrzeja Krywalewicza, naszego redakcyjnego kolegi i regionalisty oraz nauczyciela w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym. 

– Pamiątki rodzinne służą nie tylko pielęgnowaniu pamięci o naszych przodkach, ale posiadają również wartość sentymentalną. Aby dobrze zrozumieć teraźniejszość, musimy znać przeszłość. Czytając nadesłane opowiadania, mogłem przekonać się, jak cenne dla uczniów są przekazywane z pokolenia na pokolenie obrazy, zegary, porcelana, czy biżuteria. Przedmioty te towarzyszyły wielu rodzinom, stały się symbolem ich tradycji, a także upamiętnieniem czasów, w których żyli ich przodkowie. Bez wiedzy na temat swoich korzeni nie zbudujemy własnej tożsamości. Cieszę się, że zrozumieli to Wasi podopieczni i w tak piękny sposób opisali to w swoich pracach – powiedział Jerzy Sołtysiak.Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza