Podsumowanie Sezonu Motorowego 2022 [foto]


„Polsko-Niemieckie Motorowe Spotkania Integracyjne – Podsumowanie Sezonu 2022”, to tytuł projektu zrealizowanego przez Klub Motorowy Chojna i Motorsportclub Schwedt e.V.

Obecny 15 już projekt, jak jego poprzednie edycje był dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania).

W sobotę, 19 listopada w restauracji „Premier Cru” w Chojnie odbyło się spotkanie członków obydwu klubów motorowych. Głownym celem spotkania było podsumowanie „Sezonu Motorowego 2022”.

Po wystąpieniach i dyskusji, Marek Kugler – prezes KM Chojna (głównego beneficjenta projektu) wręczył okolicznościowe podziękowania osobom (w tym członkom KM Chojna i MC Schwedt e.V.) oraz zaproszonym przedstawicielom instytucji i organizacji pozarządowych w uznaniu za zasługi w zakresie współpracy transgranicznej, zaangażowanie na rzecz polsko-niemieckiego porozumienia i pojednania poprzez propagowanie sportów motorowych, a także bezinteresowną pomoc, życzliwość i udział we wszelkich działaniach organizowanych przez KM Chojna i MC Schwedt e.V.

Szczególne podziękowania skierował pod adresem pań, życiowych partnerek członków obydwu klubów za wyrozumiałość i cierpliwość, jak okazują swoim partnerom, których pasją są sporty motorowe.

Prezes MC Schwedt e.V. – Eddy Schulz podziękował za dotychczasową owocną współpracę oraz wyraził słowa uznania pod adresem głównego organizatora „Motorowych Spotkań Integracyjnych” deklarując jednocześnie wolę dalszej współpracy.

W wypowiedziach uczestników padały opinie, że takie spotkania łączą ludzi, którzy zaczynają ze sobą rozmawiać i tak właśnie znikają podziały. Taka współpraca przyczynia się do lepszego wzajemnego zrozumienia oraz wypracowania wspólnych projektów i określenia możliwych wzajemnych oczekiwań.

Po części oficjalnej odbył się wieczór integracyjny. Spotkanie uświetnił koncert zespołu wokalno-muzycznego, który spotkał się z dużym aplauzem uczestników, co musiało się skończyć zabawą taneczną. Dyskusje i rozmowy kuluarowe trwały do bardzo późnych godzin wieczornych.

W spotkaniu uczestniczyła Burmistrz Chojny Barbara Rawecka, Przewodniczący Rady Miejskiej Radosław Karwan oraz Wiceprzewodnicząca Elżbieta Lach i Wiceprzewodniczący Bartosz Michno. Oprócz przedstawicieli władz miasta byli obecni m.in.: Starosta Gryfiński Wojciech Konarski i Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie Andrzej Szelążek.

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza