Specjalne oddziały policji pod elektrownią Dolna Odra. Chodziło o ochronę infrastruktury krytycznej [foto]


"Współdziałanie podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej w sytuacji wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym bądź naruszenia systemów ochrony" – to temat ćwiczeń zachodniopomorskich policjantów – pierwszych zorganizowanych na tak dużą skalę. Przedsięwzięcie pod kryptonimem NEPTUN 22 podzielono na pięć epizodów, które realizowano w siedmiu lokalizacjach na terenie zachodniopomorskiego.

Te lokalizacje to obiekty w naszym regionie odpowiedzialne za wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej (szczecińskie elektrociepłownie, Elektrownia Dolna Odra) oraz za przesył i dystrybucję gazu, zarządzane przez spółkę Gaz-System.

Bezpieczeństwo energetyczne zalicza się do podstaw prawidłowo funkcjonującego państwa. Z tego względu priorytetem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń infrastruktury krytycznej. Policja w tym zakresie współdziała z wieloma instytucjami i służbami, a doskonalenie tego współdziałania w świetle zagrożeń współczesnego świata jest kluczowe.

Piątkowe ćwiczenia zorganizowano przy zaangażowaniu Wojewody Zachodniopomorskiego oraz podmiotów zarządzających wspomnianymi obiektami.

Scenariusz zakładał, że w każdej z siedmiu lokalizacji zaistniało zagrożenie wybuchem lub doszło do ataku uzbrojonych napastników, którzy obezwładnili pracowników ochrony i zabarykadowali się w pomieszczeniach biurowych, grożąc wysadzeniem obiektu.

Założeniem działań było sprawdzenie procedur systemu powiadamiania o zagrożeniach przez służby ochrony infrastruktury krytycznej i reagowania poszczególnych jednostek policji - począwszy od przyjęcia informacji na numer alarmowy 112, poprzez sprawdzenia grup rozpoznania minersko – pirotechnicznego,czynności policyjnych negocjatorów na działaniach Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Szczecinie kończąc. Dla prawidłowego funkcjonowania wszystkich działań w tego typu sytuacjach zaangażowani zostali także funkcjonariusze poszczególnych komend miejskich i powiatowych Policji, z Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie oraz komórek odpowiadających za logistykę.

W trakcie ćwiczeń mieliśmy także okazję do praktycznego sprawdzenia umiejętności użycia innowacyjnych technologii związanych z wykorzystaniem systemu antydronowego. W ostatnim czasie nasz garnizon wzbogacił się o specjalistyczny pojazd typu furgon - Mobilne Centrum Wsparcia Technicznego i Dowodzenia, który jest wyposażony w nowoczesne systemy monitoringu, łączności oraz system antydronowy. Zakup był możliwy dzięki projektowi „Zintegrowane stanowiska zarządzania i informowania o ryzyku w sytuacji kryzysowej” realizowanego w ramach Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Instrument na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego na lata 2014-2020.

W ćwiczenia, w skali całego garnizonu zachodniopomorskiej Policji, zaangażowanych było 1800 funkcjonariuszy.

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza