15 lat w strefie Schengen. Spotkanie młodzieży z Polski i Niemiec na granicy w Krajniku Dolnym


21 grudnia 2007 roku jest dla nas europejskim świętem. 15 lat temu Polska dołączyła do strefy Schengen. Spełniło się marzenie o Europie bez granic! Z okazji rocznicy na moście łączącym Krajnik Dolny i Schwedt w środę spotkali się nastolatkowie z Polski i Niemiec. Inicjatorem wydarzenia był Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Na Pomorzu Zachodnim 15-lecie przystąpienia Polski do strefy Schengen świętowaliśmy na byłym przejściu granicznym Krajnik Dolny/Schwedt. W uroczystości zorganizowanej w środę, 21 grudnia, wzięła udział młodzież ze szkół w Chojnie i Schwedt. Pomysłodawcą wydarzenia był Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, a rolę gospodarzy spotkania pełnili: Ewa Dudar - Wicestarosta Gryfiński, Frank Bretsch – Wicestarosta Powiatu Uckermark i Silvio Moritz - zastępca burmistrza Schwedt.

Uroczystość rozpoczął happening, w którym uczestniczyli nastolatkowie z Polski i Niemiec ubrani w koszulki z napisami „BEZ GRANIC” w języku angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim i polskim. Licealiści spotkali się na moście granicznym, gdzie zawiązali symboliczny węzeł. A później razem uczestniczyli w plenerowych warsztatach. Dyskutowali, jakie znaczenie ma dla nich to, że Polska i Niemcy są w strefie Schengen, a granica nie stanowi przeszkody we wzajemnych kontaktach. Czy mieszkanie „na granicy” to dla nich szansa? Jak za ich życia zmienia się obraz Polaka w oczach Niemców i Niemca w oczach Polaka? Czy dostrzegają takie zmiany i jak oni postrzegają sąsiada?

Układ z Schengen to porozumienie zawarte 14 czerwca 1985 roku w miejscowości Schengen w Luksemburgu. Jego stronami jest obecnie 26 państw (22 państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Liechtenstein). Układ jest otwarty dla wszystkich członków Unii Europejskiej. Wynikająca z niego swoboda przepływu osób wewnątrz tzw. strefy Schengen dotyczy nie tylko obywateli państw będących jego sygnatariuszami, ale wszystkich osób wszelkiej narodowości i o dowolnym obywatelstwie, które przekraczają granice wewnętrzne na obszarze objętym porozumieniem.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza