Dodatek do ogrzewania elektrycznego. Rusza nabór wniosków.


Od 1 grudnia 2022 r. gospodarstwa domowe wykorzystujące jako główne źródło ogrzewania energię elektryczną lub pompę ciepła (z wyłączeniem energii elektrycznej wytwarzanej z mikroinstalacji fotowoltaicznej) mogą wnioskować o jednorazowy dodatek elektryczny.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r. na piśmie osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej lub Urzędu Miejskiego lub poprzez operatora pocztowego albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wniosek w postaci załącznika musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Wzór wniosku dostępny są w OPS lub do pobrania poniżej.

Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego wynosi 1000 zł. W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1500 zł. – wymagane jest dołączenie rozliczenia z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021r. przekraczającej 5 MWh.

Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego lub dodatku do innych źródeł ciepła, jak pellet, gaz LPG, drewno czy olej opałowy.

Wszelkie informacje dotyczące dodatku można uzyskać w urzędach i Ośrodkach Pomocy Społecznej. 
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza