Gmina pozyskała środki na inwestycje wodno-kanalizacyjne


Jak poinformował na ostatniej Sesji Rady Miasta Burmistrz Bartłomiej Wróbel, gmina Trzcińsko Zdrój pozyskała kwotę 5 mln zł z funduszy unijnych rozdysponowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na przebudowę hydroforni i stacji uzdatniania wody wraz z ujęciami wody na terenie gminy Trzcińsko Zdrój oraz budowę oczyszczalni ścieków w Gogolicach.  Będzie to kolejna ogromna inwestycja w gospodarkę wodno-ściekową w  gminie. Łącznie w ciągu najbliższych kilku lata gmina wyda na inwestycje w wodę i kanalizację blisko 20 mln złotych.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza