Nawet 200 tysięcy osób może być powołanych do odbycia ćwiczeń wojskowych w 2023 roku


Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało liczbę osób, które mogą być powołane w 2023 roku na ćwiczenia wojskowe. Powołanych może zostać nawet do 200 tysięcy żołnierzy rezerwy.
 
MON planuje  najwięcej żołnierzy rezerwy powoła na ćwiczenia wojskowe. Maksymalnie 200 tys. Ćwiczenia mogą trwać nawet 90 dni, za niestawienie się grozi areszt lub kara grzywny. 


Zamiast wynagrodzenia z pracy rezerwista dostaje uposażenie od wojska, na przykład dniówka dla szeregowego, to 129,96 zł. Ustawa o obronie ojczyzny przewiduje jednak pewne wyjątki.  Przykładowo wezwania unikną: wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast oraz radni Powołani mogą być też księża, ale tylko w celu przeszkolenia do pełnienia funkcji kapelana i za zgodą przełożonego kościelnego Z ćwiczeń zwalnia też osiągnięcie określonego wieku.

Kto może dostać wezwanie?

Osoby, które są po kwalifikacji wojskowej i mają orzeczoną kategorię zdrowia, ale nie były na szkoleniu wojskowym, nie składały przysięgi, nie były w jednostce wojskowej, będą zapraszane do wojskowych centrów rekrutacji.
Osoba  która się zdecyduje, będzie kierowana na takie ćwiczenia, które będzie trwało dwa dni, co do zasady będzie realizowane w weekendy – sobotę i niedzielę 

Zgodnie z opublikowanym projektem rozporządzenia w 2023 roku przewidziano powołanie:
  • do 200 000 żołnierzy rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych,
  • do 17 128 osób do czynnej służby wojskowej w charakterze żołnierza zawodowego,
  • do 10 000 żołnierzy rezerwy do pełnienia aktywnej rezerwy,
  • do 28 580 osób do odbycia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej,
  • do 38 000 osób do terytorialnej służby wojskowej.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza