Powstaje Strategia Partnerstwa Powiatu Gryfińskiego


Trwają intensywne prace nad projektem w ramach którego Związek Miast Polskich świadczy doradztwo przy tworzeniu Strategii Rozwoju Partnerstwa Powiatu Gryfińskiego. Projekt opiera się na współpracy samorządu powiatowego z gminami Banie, Cedynia, Chojna, Mieszkowice, Moryń oraz Widuchowa. Liderem Partnerstwa jest Powiat Gryfiński. Prace będą miały swój finał w roku 2023 i będą zawierały się w strategii, której częścią składową będą konkretne zadania, m.in. te, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniopomorskiego 2021 – 2027, ze środków dedykowanych właśnie Partnerstwu Powiatu Gryfińskiego.

We wtorek 20 grudnia br. w budynku Urzędu Miejskiego w Chojnie, miało miejsce połączone spotkanie Rady Partnerstwa (szefowie samorządów) oraz Grupy Roboczej (delegowani pracownicy).  Omówiono wymiar przestrzenny jako element strategii rozwoju Partnerstwa. Było to też jedno z pierwszych spotkań na których będą konkretyzowane cele i zadania Partnerstwa.

21 grudnia br. również w Chojnie, tym razem w Centrum Kultury, z inicjatywy Starosty Gryfińskiego Wojciecha Konarskiego, odbyła się debata z młodzieżą szkół ponadpodstawowych powiatu gryfińskiego zatytułowana „Miejsce w którym żyjemy”. Omówiono kwestie tożsamości regionalnej i problemy z którymi młodzież boryka się w życiu codziennym. Wyniki debaty staną się materiałem źródłowym do prac nad Strategią. Na zakończenie młodzież miała możliwość zwiedzenia Kościoła Mariackiego w Chojnie z przewodnikiem. Debatę z młodzieżą ze szkół ponadpodstawowych z Gryfina, Chojny i Mieszkowic poprowadzili eksperci Związku Miast Polskich, Pani Lucyna Maury i Pan Piotr Guzek. 


Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza