Wyciek na Odrze. Straż pożarna w akcji [foto]

Wyciek substancji ropopochodnej na Odrze w okolicach Starej Rudnicy w gminie Cedynia. Na miejscu pracuje kilka zastępów straży pożarnej. 

Prawdopodobnie doszło do rozszczelnienia zbiorników w barce. Do rzeki mogło się dostać nawet dwie tony ropy. 

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza