XL sesja Rady Miejskiej w Cedyni. Burmistrz złożył życzenia świąteczne.


Odbyła się okrągła, czterdziesta sesja Rady Miejskiej w Cedyni, która za razem była ostatnim zebraniem Rady w 2022 roku. Sesję otworzył przewodniczący Rady, Pan Piotr Głowniak.

Głównymi tematami spotkania były uchwały poświęcone budżetowi gminy w tym projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie na rok 2022, którą uchwalono oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cedynia na lata 2023-2035, którą również uchwalono.

Uchwalono również projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cedynia na 2023 rok, który szerzej omówiła i objaśniła Skarbnik gminy Cedynia, Magdalena Krupińska. W trakcie sesji, Radna z Czachowa, Monika Rogowska, podziękowała za wielką inwestycję dla OSP Czachów w formie wozu bojowego. 

Na koniec spotkania Burmistrz Adam Zarzycki złożył życzenia dla radnych, sołtysów oraz mieszkańców gminy Cedyni. Po sesji radni oraz sołtysi wraz z burmistrzem połamali się opłatkiem, składając bożonarodzeniowe życzenia.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza