Zielone Mikołaje przeprowadzą zbiórkę dla bezdomnych


Koło Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta- Schronisko dla Bezdomnych w Dębnie przeprowadzi w sobotę 10 grudnia akcje charytatywną "Zielone Mikołaje".

Na terenie miasta Dębna, przy największych sklepach oraz na Jarmarku Bożonarodzeniowym przeprowadzona zostanie zbiórka pieniężna na rzecz osób dotkniętych bezdomnością.

Kwesta przeprowadzona zostanie z pomocą uczniów- wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Arkadego Fiedlera w Dębnie. Wolontariusze przebrani w stroje zielonych mikołajów wyposażeni będą w pozwolenie na kwestę, puszkę z napisem „Akcja Zielony Mikołaj” oraz identyfikator.


Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza