Co łączy barmana, pracownika kultury, policjanta, urzędnika czy serwisanta?Chęć pomagania drugiemu człowiekowi, dbania o jego bezpieczeństwo i działalność w Gryfińskim Stowarzyszeniu Ratowniczym. W najbliższą sobotę 7 stycznia będzie możliwość dołączenia do GSR-u. Co łączy barmana, pracownika kultury, policjanta, urzędnika czy serwisanta?

Gryfińskie Stowarzyszenie Ratownicze jest organizacją, która od wielu lat dociera do mieszkańców naszego regionu udzielając pomocy zarówno w zakresie poszukiwań jak i wspomagania jednostek samorządowych w ograniczaniu skutków po wystąpieniu klęsk żywiołowych. Jesteśmy stowarzyszeniem zwykłym działającym od 2016 r. na terenie Powiatu Gryfińskiego. 
W 2021 GSR uzyskał Status Organizacji Pożytku Publicznego oraz decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego został wpisany do Rejestru Jednostek Współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego o specjalizacji Kwalifikowana Pierwsza Pomoc oraz Ratownictwo Poszukiwawcze. Organizacja prowadzi szereg działań prewencyjnych i profilaktycznych o tematyce szeroko rozumianego bezpieczeństwa, podczas których mieszkańcy naszego regionu nie tylko poznają zasady udzielania pierwszej pomocy, ale również zagrożenia i sposoby na ich ograniczanie. Od 2019 roku stowarzyszenie współpracuje z Komendą Powiatową Policji w Gryfinie w zakresie poszukiwań osób zaginionych. Na początku ubiegłego roku nasi ratownicy wspierali samorządy gminne w ograniczaniu skutków po przejściu huraganu, poprzez dostarczanie wody pitnej i użytkowej czy udostępnienie posiadanego agregatu w celu utrzymania aparatury podtrzymującej życie. Członkowie współdziałali również z jednostkami samorządowymi z terenu Powiatu Gryfińskiego w zakresie pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy, którzy osiedlili się na naszych terenach. Ratownicy podejmują działania niezależnie od pory dnia czy nocy, wszystko w ramach wolontariatu i idei pomagania innym.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza