Odprawa roczna w Komendzie Powiatowej Policji w Gryfinie [foto]


W Komendzie Powiatowej Policji w Gryfinie, odbyła się odprawa roczna podsumowująca stan bezpieczeństwa na terenie powiatu oraz efekty pracy funkcjonariuszy w minionym roku.
 
W uroczystej naradzie uczestniczył Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Ryszard Gan. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz samorządowych, w tym Starosta Powiatu Gryfińskiego Wojciech Konarski, Prokurator Rejonowy oraz przedstawiciele innych służb mundurowych, związków zawodowych, a także policjantki, policjanci oraz pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie.

Odprawę służbową rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Gryfinie podinsp. Radosław Purtak uroczystym przywitaniem przybyłych gości, policjantów i pracowników Policji z powiatu. Następnie Komendant zaprezentował wyniki pracy gryfińskiej Policji za rok 2022. Za pomocą prezentacji multimedialnej podinsp. Radosław Purtak przedstawił efekty służby, odnosząc się do poziomu uzyskiwanych rezultatów pionu kryminalnego oraz pionu prewencyjnego.

W trakcie wystąpienia Komendant podziękował przedstawicielom wszystkich władz samorządowych, instytucjom i uczestnikom odprawy za wspólny wysiłek na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu gryfińskiego i codzienną współpracę z naszą jednostką. Zwrócił uwagę, jak ważne jest ich wsparcie. Przybliżył również wyzwania, które stoją przed gryfińską policją w roku 2023.

Praca mundurowych z powiatu gryfińskiego została pozytywnie oceniona także przez Pierwszego Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Ryszarda Gana. Podsumowując pracę i wyniki osiągnięte w ubiegłym roku Pierwszy Zastępca Komendanta podziękował wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym za zaangażowanie i ich pracę.

Głos zabrał również Starosta Powiatu Gryfińskiego Wojciech Konarski oraz Burmistrz Miasta
i Gminy Gryfino Pan Mieczysław Sawaryn, którzy podziękowali zarówno Komendantowi, jak
i wszystkich funkcjonariuszom za osiągnięte wyniki w ubiegłym roku oraz za wspólną współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego naszego powiatu.

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza