Nie daj szansy złodziejom - oznakuj swój rower


Komenda Powiatowa Policji w Myśliborzu prowadzi program "Świadomi i Bezpieczni" pozwalający trwale oznakować przedmioty wartościowe wraz z wprowadzeniem ich do bazy danych bez obaw o uszkodzenie znakowanego przedmiotu.

Dzisiaj właśnie dokonaliśmy oznakowania kolejnych przedmiotów, które trafią do policyjnej bazy danych.

Właściciel roweru czy innego wartościowego przedmiotu zainteresowany taką formą oznakowania może zgłosić się do jednostki Policji zgodnie z miejscem zamieszkania.
Po oznakowaniu przedmiotu Policjant wprowadza naniesiony numer do elektronicznego systemu znakowania rowerów. W ten sposób w policyjnej bazie gromadzone są dane o znakowanych rowerach i ich właścicielach.
W przypadku kontroli rowerzysty na podstawie oznakowania będzie można sprawdzić, czy rower nie pochodzi z przestępstwa – nie został skradziony.

Trzeba pamiętać, że rejestracja w komputerowej bazie danych odbywa się na podstawie:
  • dokumentu tożsamości właściciela (osoba pełnoletnia),
  • dowodu zakupu (paragon lub faktura, umowa kupna sprzedaży.
    Powyższe dokumenty należy zabrać ze sobą. 

Do każdego oznakowanego przedmiotu, właściciel otrzymuje certyfikat znakowania i naklejkę informacyjną.

Znakowanie rowerów oraz innych wartościowych przedmiotów odbywa się w Komendzie Powiatowej Policji w Myśliborzu, Komisariacie Policji w Barlinku oraz Komisariacie Policji w Dębnie po wcześniejszym umówieniu terminu znakowania.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza