Powstały nowe rezerwaty przyrody w regionie


Na terenie Nadleśnictwa Gryfino utworzone zostały dwa nowe rezerwaty przyrody. Tym samym ilość rezerwatów na terenie RDLP w Szczecinie zwiększyła się do 96 szt.

Nowe rezerwaty to "Wysoka skarpa rzeki Tywy" i "Kamienieckie Wąwozy im. prof. Janiny Jasnowskiej".Rezerwat przyrody „Kamienieckie Wąwozy im. prof. Janiny Jasnowskiej” to urokliwy obiekt o powierzchni 95,78 ha, położony na krawędzi Doliny Dolnej Odry (w Gminie Kołbaskowo). Celem ochrony jest tu utrzymanie wyjątkowo licznej populacji kokoryczy drobnej Corydalis pumila, zachowanie i odtwarzanie naturalnych cech ekosystemów leśnych oraz ciekawych zbiorowisk roślinności kserotermicznej i psammofilnej (ciepłolubnej). Występujące w rezerwacie nadodrzańskie zbocza poprzecinane są malowniczymi wąwozami z licznymi wysiękami wód, dającymi początek wielu lokalnym strumieniom.
 
Rezerwat przyrody „Wysoka Skarpa Rzeki Tywy" to obiekt o powierzchni 20,69 ha. Celem ochrony jest tu zachowanie wartkiej, meandrującej rzeki o charakterze podgórskim, naturalnie wykształconych zbiorowisk leśnych, unikatowego krajobrazu głęboko wciętej doliny rzecznej oraz stanowisk rzadkich gatunków roślin (w tym storczyków).
 
Na obszarze rezerwatu stwierdzono do tej pory występowanie aż osiemnastu gatunków chronionych, w tym ośmiu objętych ochroną ścisłą, gatunków narażonych na wyginięcie i rzadkich na Pomorzu oraz wielu drzew o rozmiarach pomnikowych.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza