Ptasia grypa w regionie. Zwołano posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego.


Na wniosek Powiatowego Lekarza Weterynarii odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

Tematem było wystąpienie zakaźnej choroby zwierząt – wysoce zjadliwej grypy ptaków (szczep H5N1) w jednym z gospodarstw w miejscowości Borzym. Pod przewodnictwem Starosty Gryfińskiego w posiedzeniu udział wzięli członkowie Zespołu, przedstawiciele gmin: Banie, Gryfino, Widuchowa i Stare Czarnowo. Ustalony został plan działania na najbliższe dni.

Służby apelują  o zachowanie ostrożności, szczególnie przez osoby mające kontakt z drobiem oraz dzikimi ptakami. Zaleca się stosowanie podstawowych zasad higieny, takich jak mycie rąk ciepłą wodą z mydłem oraz unikanie bezpośredniego kontaktu z chorym drobiem, padłymi dzikimi ptakami oraz przedmiotami, na których znajdują się ślady ptasich odchodów.

W gospodarstwach utrzymujących drób (niezależnie od ilości należy):
- poić i karmić drób w zamkniętych pomieszczeniach,
- ograniczyć kontakt drobiu domowego z dzikim ptactwem,
- ograniczyć wizyty osób w gospodarstwie które posiadają drób.

W wypadku zauważenia zwiększonej śmiertelności u drobiu domowego i większej grupy martwych ptaków dzikich, należy powiadomić Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gryfinie tel. 91 416 22 74, Policję lub Straż Pożarną. W pilnych przypadkach, poza urzędowymi godzinami pracy - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gryfinie tel. 602 650 670.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza