Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Trzcińsku-Zdroju [foto]


Trwają prace budowlane dotyczące projektu „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Trzcińsku-Zdroju. 

W grudniu odebrano część robót budowlanych wykonano szereg prac min : przepompownię sieciową PS, płytę fundamentowa pod stację zlewczą, utwardzono teren przy stacji zlewczej, wykonano płyty fundamentowe pod stacje dmuchaw, bioreaktory i wykonano próbę szczelności. 

Najpóźniej jesienią planowany jest odbiór nowej oczyszczalni ścieków. Inwestycja realizowana jest dzięki pozyskaniu przez Gminę Trzcińsko -Zdrój środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa III - Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu Działanie 3.6 – Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków. 

Wykonawcą inwestycji jest Firma „ SANBUD” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe z Myśliborza. Koszt inwestycji to kwota około 8 000 000 złotych.
fot. Gmina Trzcińsko Zdrój 
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza