"Zabytki w naszym regionie. Moja mała ojczyzna" - konkurs fotograficzny


Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Chojnie oraz Centrum Kultury w Chojnie, ogłaszają Konkurs Fotograficzny pt. „Zabytki w naszym regionie. Moja mała ojczyzna”.

Celem konkursu jest zainteresowanie młodzieży zabytkową architekturą naszego regionu, rozwój pasji i zainteresowań, motywowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego. Konkurs jest skierowany do uczniów klas 6 – 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych zamieszkałych lub uczęszczających do szkół w gminie Chojna.

Do konkursu można zgłaszać wyłącznie zdjęcia własnego autorstwa, które nie były w żadnej formie zgłaszane do innych konkursów. Każdy z uczestników może zgłosić w Konkursie maksymalnie 3 zdjęcia. Zgłoszenie zdjęcia do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście i nie naruszają praw osób trzecich.

Szczegóły i regulamin można znaleźć na stronie: https://soswchojna.edupage.org/text/?eqa=dGV4dD10ZWFjaGVycy8tMzQmc3VicGFnZT00
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza