Dotacje od wojewody na pomoc uchodźcom


Organizacje i podmioty pomagające uchodźcom z Ukrainy, przebywającym na terenie Pomorza Zachodniego mogą uzyskać dofinansowanie z budżetu wojewody zachodniopomorskiego. 

Do składania ofert na realizację zadania publicznego wojewoda Zbigniew Bogucki zaprasza organizacje pozarządowe, uprawnione podmioty* oraz związki zawodowe. Do podziału jest kwota 1,5 mln zł. Oferty można składać w trybie ciągłym – do odwołania.

Rządowym dofinansowanie objęte będą działania prowadzone od 1 stycznia 2023 roku na rzecz uchodźców z Ukrainy na terenie województwa zachodniopomorskiego, m.in. w Punkcie Recepcyjnym, Punkcie Informacyjnym, punktach pomocy cudzoziemcom, punktach wydawania darów lub miejscach masowego zakwaterowania.

Dotacje mogą być spożytkowane na zapewnienie uchodźcom środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów oraz podjęcie działań niezbędnych do realizacji pomocy, np.: tłumaczenia dla uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie województwa zachodniopomorskiego, w tym tłumaczenia o charakterze interwencyjnym, dyżury całodobowe, niezbędne wsparcie rodzin, w tym opieki nad dziećmi w szczególności w punktach udzielania wsparcia obywatelom Ukrainy oraz miejscach zabezpieczenia schronienia, prowadzenie centrów wsparcia lub punktów pomocy, konsultacje specjalistyczne i terapia dla osób dorosłych i dzieci z obniżoną sprawnością oraz rodzin tych osób; prowadzenie grup wsparcia, terapii.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza