Inflacja najwyższa od 1996 roku. Kolejny cios w portfele Polaków.

Inflacja w lutym 2023 roku wzrosła do 18,4 procent rok do roku - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). 

Ostatni raz inflacja przekroczyła granicę 18 procent w ujęciu rocznym w grudniu 1996 roku. W lutym 2023 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w porównaniu do lutego 2022 r. o 18,4% (wskaźnik cen 118,4), a w stosunku do stycznia 2023 r. wzrosły o 1,2% (wskaźnik cen 101,2 ).

W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 1,2 proc. (w tym usług - o 1,6 proc. i towarów - o 1,1 proc.).

Niższe ceny w zakresie odzieży i obuwia (o 1,0 proc.) obniżyły ten wskaźnik o 0,04 p. proc. W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie żywności (o 24,7 proc.), mieszkania (o 20,7 proc.) oraz transportu (o 23,7 proc.) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 5,97 p. proc., 5,19 p. proc. i 2,12 p. proc.

Za główne przyczyny podaje się między innymi  drogi gaz i energię oraz drożejące komponenty.

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza