Alerty RCB są rozsyłane do mieszkańców regionu. Chodzi o ćwiczenia służb.


W związku z planowanymi na środę 19 kwietnia ćwiczeniami antyterrorystycznymi w na terenie kraju, do odbiorców rozesłano Alert RCB.

Wiadomości SMS o następującej treści trafił przede wszystkim do osób w naszym regionie:

- UWAGA! 19.04 na terenie kraju odbędą się ćwiczenia służb. Działania antyterrorystyczne i pościgowe, możliwe utrudnienia w ruchu, stosuj się do poleceń. 

Celem ćwiczeń jest doskonalenie podejmowanych przez służby działań oraz weryfikacja ich reakcji na potencjalne wystąpienie sytuacji kryzysowej - m.in ataku terrorystycznego związanego z zagrożeniem chemicznym, biologicznym, radiacyjnym lub nuklearnym.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza