Centrum Informacji w Chojnie jednostką budżetową [video]


We wtorek 25 kwietnia odbyła się sesja rady miasta. Radni między innymi podjęli uchwalę  w sprawie Centrum Informacji w Chojnie, które stanie się kolejną jednostką budżetową gminy.

Radni pozytywnie rozpatrzyli uchwałę w sprawie nadania statutu Centrum Informacji w Chojnie. Utworzono jednostkę organizacyjną Gminy Chojna pod nazwą Centrum Informacji w Chojnie, jako jednostka budżetowa.

- Celem powołania jednostki budżetowej jest udoskonalenie wizerunku miasta Chojna, Gminy Chojna oraz regionu - czytamy w uzasadnieniu do uchwały. 

Centrum Informacji ma być zarządzane przez kierownika, obsługę księgową ma świadczyć Administracja Szkól i Infrastruktury Społecznej w Chojnie. 


fot. Królewska Chojna
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza