Jednoosobowa działalność gospodarcza czy spółka – co wybrać?


Rozpoczęcie działalności gospodarczej to poważny krok. Jaki rodzaj prowadzonej działalności wybrać? Jednoosobową działalność gospodarczą czy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? Jest wiele różnic pomiędzy JDG a spółką. Warto więc sprawdzić, która z opcji jest korzystniejsza dla prowadzonej firmy.

Jakie rodzaje działalności można znaleźć w Polsce?

Aby rozpocząć proces podjęcia działalności gospodarczej w Polsce, należy wybrać konkretny rodzaj prowadzonej aktywności. Do wyboru są:
 • jednoosobowa działalność gospodarcza;
 • spółki kapitałowe, a w tym spółka ograniczoną odpowiedzialnością czy spółka akcyjna;
 • spółki osobowe, a więc spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna, jawna czy partnerska;
 • spółka cywilna.

Różnią się one m.in. sposobem rejestracji, prowadzeniem ewidencji i księgowości, liczbą osób, które mogą uczestniczyć w spółce, czy odpowiedzialnością za zobowiązania. Warto zastanowić się, który sposób prowadzenia działalności pasuje do zakładanej firmy. Najpopularniejsze opcje to jednoosobowa działalność gospodarcza i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Proces założenia działalności

W przypadku JDG, aby rozpocząć działalność, należy złożyć wniosek o zarejestrowanie do CEIDG, czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Po udanej rejestracji zostaną nadane również numer NIP i REGON. Wszystkie formalności związane z funkcjonowaniem firmy, jej zakładaniem, aktualizacjami czy zawieszeniem działalności wykonuje się z poziomu CEIDG. Proces ten jest bezpłatny. Jednak przy jednoosobowej działalności gospodarczej, której przychody miesięczne nie przekroczą 50% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku, nie ma takiego obowiązku.

Żeby zarejestrować spółkę z o.o., należy sporządzić umowę, a tym zajmuje się notariusz. Tym samym pojawiają się pierwsze koszty związane z jej zakładaniem. Następnym krokiem jest określenie kapitału i wniesienie wkładu własnego przez osoby, które są wspólnikami. Minimalny wkład własnych to 5 tysięcy złotych. Firmę rejestruje się w KRS-ie, czyli Krajowym Rejestrze Sądowym, a koszt tego wynosi 600 złotych. Korzystając z opcji rejestracji internetowej, da się przyoszczędzić. Kwota, którą trzeba zapłacić za taki wpis, wynosi 250 złotych.

Koszty prowadzenia firmy

W Polsce nie ma obowiązku prowadzenia osobnego rachunku firmowego. Można więc skorzystać z prywatnego konta. Jeśli jednak jednoosobowa działalność gospodarcza czy spółka z o.o., chcą trafić na białą listę podatników VAT lub ich jednorazowe transakcje przekraczają 15 tysięcy złotych, warto otworzyć konto bankowe dla firmy. Wiele banków proponuje różne dodatki i propozycje specjalnie przygotowane dla biznesów. Ranking kont firmowych 2023 to wybrane oferty z największych polskich banków.

Firma jednoosobowa musi się liczyć ze stałymi opłatami związanymi ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne, a także składką ZUS. Jedyne odstępstwo jest w momencie, gdy przedsiębiorca prowadzący JDG jest już zatrudniony na etacie u innego przedsiębiorcy. Można liczyć również na wiele ulg dostępnych z tytułu rozpoczęcia prowadzenia tego typu działalności. Przykładowo przez pierwsze dwa lata płaci się tylko 30% wartości kwoty, która jest przekazywana na ZUS. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą zazwyczaj przez pierwsze 6 miesięcy otrzymują ulgę na start. Wtedy do kosztów wlicza się tylko składka zdrowotna.

Kolejnym ułatwienie, które zmniejsza wydatki, jest brak obowiązku prowadzenia pełnej księgowości. Przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji, jednak jeśli nie przekracza 2 milionów euro, wtedy wystarczy prowadzenie ksiąg związanych z dochodami i wydatkami. Założenie jednoosobowej działalności wiąże się z systemem podatkowym. Można wybrać jedną z 3 form – zasady ogólne (12% lub 32%), podatek liniowy (19%) lub ryczałt.

Z kolei spółka z o.o. do swoich kosztów musi wliczyć opłatę składek ZUS i zdrowotnych, ale tylko w momencie, jeśli jest jednoosobowa. W takim przypadku nie ma żadnych ulg. W momencie, w którym wspólników jest więcej, nie muszą oni płacić ZUS-u. Czasem przy tej formie działalności pojawia się potrzeba zatrudnienia księgowego, ponieważ księgowość spółki z o.o. polega na prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

Co roku muszą też zostać przedstawione sprawozdania finansowe KRS-owi. Prowadzenie spółki wiąże się z koniecznością odprowadzenia podatków – 19% od pozyskanego dochodu brutto (podatek dochodowy od osób prawnych). W niektórych przypadkach może to być 9% lub 5% (związane jest to z niższym przychodem). Należy pamiętać też o tym, że spółka jest obciążona podwójnym opodatkowaniem, co oznacza, że w momencie wypłaty dywidendy wspólnicy spółki również muszą opłacić podatek dochodowy od zysku.

Odpowiedzialność prawna i majątkowa

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, osoba fizyczna jest odpowiedzialna za majątek i odpowiada przed określonymi instytucjami w razie niepowodzeń. Oznacza to, że jest się odpowiedzialnym własnym dorobkiem. Wydaje się to ryzykowne w momencie, w którym w odpowiednim czasie nie zostaną uiszczone wszystkie obligatoryjne opłaty.

W przypadku spółki z o.o. to ona staje się osobnym podmiotem prawnym. Ponosi więc odpowiedzialność i zarządza majątkiem. Po stronie osób, które deklarują kwotę na jej kapitał zakładowy, jest tylko jego opłacenie, a wtedy nie będą one ponosić żadnych konsekwencji związanych z niewypłacalnością.
Jakie są jeszcze najważniejsze różnice?

Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej:
 • może to zrobić tylko jedna osoba fizyczna;
 • nazwa firmy musi zawierać imię i nazwisko;
 • brak wkładu finansowego;
 • brak innych organów.

Założenie spółki z o.o.:
 • minimum jeden założyciel;
 • nazwa firmy może być dowolna, ale z użyciem skrótu z o.o.;
 • wkład to minimum 5 tysięcy złotych;
 • obowiązkowy zarząd i zgromadzenie wspólników.

Wybór formy prowadzenia działalności powinien być dostosowany do planów firmy. Warto sprawdzić, który model opłaca się najbardziej.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza