Odwiedziny 90-letniej jubilatki

 Burmistrz Gminy Bartłomiej Wróbel wraz z Kierownikiem USC Marianną Kozik odwiedził 90-letnią jubilatkę, panią Zofię Strugała, aby złożyć jej życzenia i wręczyć symboliczny upominek z okazji tej wyjątkowej rocznicy.

Jubilatka, która mieszka w Trzcińsku-Zdroju, jest jedną z najstarszych mieszkańców naszej gminy i cieszy się szacunkiem i uznaniem ze strony społeczności lokalnej.

 Odwiedziny były okazją do uhonorowania jej i złożenia najserdeczniejszych życzeń.


Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza