Rząd przyjął projekt ustawy "Sołtys plus".

Świadczenie w wysokości 300 zł miesięcznie dla sołtysów pełniących funkcję przez dwie kadencje i będących w wieku emerytalnym - taki dodatek przewiduje projekt ustawy resortu rolnictwa, który przyjął rząd.

Zgodnie z komunikatem, który pojawił się na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wysokość świadczenia dla sołtysów, którzy przez co najmniej 10 lat pełnili swoją funkcję, będzie wynosiło 300 zł miesięcznie.  Jak zapowiedziano, kwota ta będzie podlegała corocznej waloryzacji

Codziennie 40 tys. sołtysów świadczy pracę na rzecz swoich mieszkańców. Oni dbają najmocniej o nasze małe ojczyzny i za to jesteśmy im ogromnie wdzięczni. Jeszcze w tym roku wprowadzimy dodatek 300 zł dla wszystkich sołtysów i sołtysek, którzy osiągnęli wiek emerytalny, a swoją funkcję pełnili przez co najmniej 10 lat - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Kolejnym kryterium otrzymania świadczenia jest wiek uprawniający do jego otrzymania: 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Świadczenie będzie wypłacane przez KRUS na wniosek osoby uprawnionej.

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza