Trzy osoby z powiatu gryfińskiego zostały powołane do Zachodniopomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej


Trzy osoby z powiatu gryfińskiego zostały powołane do Zachodniopomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej na trzecią kadencję 2023-2025. 

W środę, 12 kwietnia 2023 r. Członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska wręczyła akty nominacji członkom ZKRES. Funkcję przewodniczącego przez pierwsze 1,5 roku kadencji pełnić będzie Rafał Iwański, dr nauk ekonomicznych, socjolog-pracownik socjalny, Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego.

Praca w przedsiębiorstwach społecznych

Zachodniopomorski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej działa zgodnie z zapisami zawartymi w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele marszałka województwa, wojewody, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów ekonomii społecznej, wojewódzkiej rady działalności pożytku publicznego, związków spółdzielczych, instytutów badawczych, uczelni, związków zawodowych, organizacji pracodawców.

W środę, 12 kwietnia 2023 r. odbyło się uroczyste wręczenie aktów nominacji na Członków ZKRES. W imieniu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza, nominacje wręczyła Członkini Zarządu Anna Bańkowska.

– Dostrzegamy olbrzymi potencjał tkwiący w ekonomii społecznej. Jej rozwój traktujemy w naszym regionie z należytą uwagą i troską. W dużej mierze poprzez środki unijne powstało wiele nowych podmiotów oferujących stabilne miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Ekonomia społeczna stanowi także doskonałe uzupełnienie sektora prywatnego i publicznego, wspomaga proces budowania społeczeństwa obywatelskiego i odpowiada wprost na priorytety, takie jak spójność społeczna, zatrudnienie i walka z ubóstwem czy zrównoważony rozwój – mówi Członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska.

Czym zajmuje się ZKRES?

Do zadań Komitetu należy przedstawianie opinii o regionalnym programie rozwoju na rzecz ekonomii społecznej, zapoznawanie się z efektami jego realizacji oraz opiniowanie projektów uchwał organów samorządu województwa dotyczących funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, a także realizacja innych zadań wynikających z dokumentów krajowych i regionalnych, związanych z tematyką ekonomii społecznej.

Kto tworzy ZKRES?

Kadencja ZKRES trwa 3 lata. Podczas pierwszego inauguracyjnego spotkania został wybrany przewodniczący i wiceprzewodniczący Zachodniopomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Przez pierwsze 1,5 roku funkcję przewodniczącego pełnić będzie Rafał Iwański, a zastępcą został Paweł Klimek. Po 1,5 roku role odwrócą się - pan Klimek będzie przewodniczącym ZKRES, a pan Iwański zastępcą.

Skład osobowy Zachodniopomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej III kadencji 2023-2025: 
 • Justyna Borzym - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej ZUW
 • Rafał Iwański - dr nauk ekonomicznych, socjolog-pracownik socjalny, Instytut Pedagogiki US
 • Irmina Olejnik-Czerwonka - Przewodnicząca Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, prezeska SIRIA spółdzielnia socjalna
 • Rafał Wołoszun - Rada Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Zachodniopomorskiego
 • Małgorzata Bosa - Członkini Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego, prezeska zarządu Bosy Blask Sp. z o.o.
 • Justyna Bykowska-Berest - p.o kierownika Biura EFS, przedstawiciel Marszałka
 • Marta Hawrylak - Prezes zarządu Spółdzielnia Socjalna Pęzinka
 • Waldemar Miśko - Burmistrz Karlina
 • Andrzej Przewoda - Dyrektor WUP w Szczecinie
 • Piotr Jaśkiewicz - Prezes Fundacji Nauka dla Środowiska
 • Piotr Nagórski - Prezes Zarządu Bank Żywności Szczecin im. J. Kuronia
 • Jolanta Pawlus - Dyrektor ZAZ w Wałczu
 • Przemysław Momot - Kierownik ZAZ w Stargardzie
 • Agnieszka Kardasz - Dyrektor CUS w Resku
 • Justyna Iwankiewicz - Koordynator SZOWES, zatrudniona w KARR S.A.
 • Andrzej Grzeszczyk - Prezes Stowarzyszenia Pomocy w Rozwoju Społecznym i Zawodowym Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie
 • Jarosław Płotkowski - Prezes Fundacji Droga Lotha, nauczyciel, pedagog szkolny
 • Paweł Klimek - Pełnomocnik Zarządu Fundacja Pod Aniołem, animator, doradca biznesowy
 • Anna Łukomska-Dziedzic - Prezes Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES
 • Andrzej Smoliński - Prezes Zarządu Involver Agency sp. z o.o.
 • Ewa Dudar – Wicestarosta Gryfiński.

O Ekonomii Społecznej - nowe miejsca w regionie

Obecnie Centra Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej, Spółdzielnie Socjalne czy Organizacje Pozarządowe - to istotne podmioty rozwoju lokalnego.

W ostatnich latach uruchomionych zostało 5 nowych Zakładów Aktywności Zawodowej (w Wałczu, Gryfinie, Goleniowie, Choszcznie, Juchowie) oraz nowe Centra Integracji Społecznej (w Mielnie, Sławnie, Szczecinie).

Rośnie też liczba spółdzielni socjalnych, obecnie jest ich około 80 i większość z nich powstała ze środków unijnych. W naszym regionie funkcjonują też cztery Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie koszalińskim, wałeckim, stargardzkim, szczecińskim, skupione w Sieci Zachodniopomorskiej OWES. Służą doradztwem i szkoleniami, promują ideę ekonomii społecznej w najodleglejszych zakątkach naszego województwa, wzmacniają potencjał lokalnych podmiotów ekonomii społecznej i liderów, tworzą nowe miejsca pracy, ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza