Obchody 75. rocznicy śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego [foto]


Na dwóch wydarzeniach, które zostały zorganizowane w celu uczczenia pamięci rotmistrza pojawiło się łącznie 70 osób. W Pałacyku pod Lwami obejrzeliśmy wspólnie film Rotmistrz Pilecki w reżyserii Miłosza Lodowskiego. 

W film wprowadził  Jakub Sieradzki wnuk Makarego Sieradzkiego, członka siatki Witolda Pileckiego. Po seansie zgromadzeni wysłuchali 3 wierszy, przygotowanych przez pracowników Biblioteki publicznej w Gryfinie.  Były to prace, które wyszły spod pióra nikogo innego jak rotmistrza. Chcieliśmy pokazać zebranym inną stronę naszego bohatera, nie tylko żołnierza, ale także społecznika, poety, męża i ojca, gospodarza na swoich włościach. 

Następnie udano się pod mural, gdzie o godzinie 21:30 symbolicznym strzałem w godzinę śmierci rotmistrza, rozpoczęliśmy wieczornicę patriotyczną. Po minucie ciszy oraz przywitaniu przybyłych nastąpiły przemówienia. Kolejnym punktem był apel pamięci, podczas którego przypomnieliśmy dokonania i heroiczne czyny, których w życiu rotmistrza nie brakowało. Po apelu nastąpiło złożenie kwiatów i zniczy. Obchody zakończono zrobieniem wspólnego pamiątkowego zdjęcia.

Z tego miejsca chcielibyśmy podziękować wszystkim zaangażowanym w tak godne uczczenie naszego bohatera. Niech postawa i wartości, jakimi kierował się Witold Pilecki będą dla nas przykładem do naśladowania w codziennym życiu. Bądźmy kontynuatorami i spadkobiercami misji rotmistrza.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza