Pielgrzymka - Mazury- Litwa- Częstochowa. Zapisz się już dzisiaj!


Parafia Świętej Trójcy w Chojnie zaprasza wszystkich chętnych mieszkańców miasta i okolic na  Pielgrzymkę Mazury -Święta Lipka- Litwa Wilno- Troki- Warszawa - Niepokalanów- Częstochowa -Trzebnica. Szczegółowe informację dotyczące wyjazdu można znaleźć w dalszej części artykułu... 

Dzień 1
Zbiórka uczestników i wyjazd z Chojny we wczesnych godzinach porannych. Przejazd do Gietrzwałdu, nazywanego „polskim Lourdes”, znanego od dawna, nie tylko na Warmii, miejsca pielgrzymkowego. Początki kultu cudownego obrazu Matki Bożej Gietrzwałdzkiej sięgają XVI wieku. Sanktuarium stało się sławne dzięki Objawieniom Matki Bożej. Matka Boża ukazała się Justynie Szafryńskiej i Barbarze Samulowskiej. Objawienia miały miejsce w 1877, trwały dwa miesiące – w tym czasie Matka Boska objawiła się 160 razy. Udamy się do świątyni pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Gietrzwałdzkiej, w której ołtarzu głównym, umieszczony jest słynący łaskami wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem. Najcenniejszym zabytkiem świątyni jest gotycka pieta z 1425 roku. Udamy się na spacer drogą różańcową do cudownego źródełka. Przejazd do Świętej Lipki. Nawiedzimy sanktuarium Matki Bożej Świętolipskiej, nazywane „Częstochową Północy”. Kult słynącej cudami figury Matki Bożej zaczął się tu już w XIV w. Kompleks klasztorny składa się z Bazyliki, krużganków i zabudowań zakonnych. Nad wejściem głównym umieszczono symbol sanktuarium – figurę Matki Bożej na lipie. W ołtarzu głównym znajduje się łaskami słynący obraz Matki Bożej Świętolipskiej. W Bazylice możemy podziwiać zabytkowe organy z ruchomymi figurami. W miarę możliwości wysłuchamy koncert organowy. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

Dzień 2
Śniadanie. Przejazd do Wilna. Zapoznamy się z miastem, w którym przeplatają się trzy kultury: litewska, polska i białoruska. Rozpoczniemy spacer od wileńskiej Starówki, wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO, zobaczymy: Ostrą Bramę z kaplicą Matki Boskiej Ostrobramskiej (Msza św.), a także klasztor Bazylianów, barokowy zespół uniwersytetu wileńskiego, którego studentami byli m.in. Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Czesław Miłosz, Bazylikę Archikatedralną p.w. św. Stanisława Biskupa i św. Władysława. Zobaczymy także Dolny Zamek – główny obiekt zespołu zamkowego dawnej siedziby Wielkich Książąt Litewskich oraz gotycką wieżę Giedymina na Górze Zamkowej. Obiadokolacja i nocleg w Wilnie lub okolicy.

Dzień 3
Śniadanie, po którym dalsze zwiedzanie Wilna. Udamy się na posesję przy ul. Grybo 29 (dawna Senatorska 25 – placówka Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia założonej w 1908 roku). Obejrzymy Salę Pamięci poświęconą św. Faustynie, która w okresie międzywojennym dwukrotnie przebywała w tym klasztorze. Zobaczymy również cmentarz na Rossie – najstarszy i najpiękniejszy cmentarz wileński z grobowcem matki marszałka Józefa Piłsudskiego i jego sercem, a także nagrobkami szeregu innych wybitnych Polaków zasłużonych dla ojczyzny. Zobaczymy także Górę Trzech Krzyży z pomnikiem poświęconym ofiaromstalinizmu na Litwie. Przejazd do Trok. Udamy się na rejs po jeziorze Galwe. Zobaczymy (z zewnątrz) średniowieczny zamek na Wyspie Zamkowej, zbudowany przez księcia Witolda, zabytkowe budynki architektury karaimskiej kościół farny pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Na koniec naszej wizyty w Trokach degustacja karaimskich kibinów. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

Dzień 4
Śniadanie. Przejazd do Warszawy. Udamy się na Plac Zamkowy. Zobaczymy kolumnę Króla Zygmunta III Wazy, Pałac pod Blachą, Zamek Królewski. Przejście do Bazyliki Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela, gdzie nawiedzimy miejsce wiecznego spoczynku Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Kolejno przejdziemy na Rynek Starego Miasta, jeden z najbardziej malowniczych zakątków Warszawy. Dalsze zwiedzanie Warszawy. Udamy się do Wilanowa. Nawiedzimy Świątynię Opatrzności Bożej, zbudowaną jako wotum wdzięczności za łaski okazane Narodowi Polskiemu. Świątynia jest elementem kompleksu Centrum Opatrzności Bożej. Zwiedzimy również Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Stefana Wyszyńskiego oraz Panteon Wielkich Polaków. Następnie przejazd do Niepokalanowa. Nawiedzimy sanktuarium, które założył w 1927 roku Św. Maksymilian Maria Kolbe, franciszkanin. Początkowo osiedle zakonne zajmowało niewielki obszar, jednak wraz z rozwojem dzieła rosła też jego powierzchnia. W czasach przedwojennych był to największy klasztor na świecie. Zwiedzimy także Muzeum św. Maksymiliana Kolbego. Obiadokolacja i nocleg.

Dzień 5
Śniadanie. Przejazd do Częstochowy. Udamy się na Jasną Górę. Nawiedzimy najważniejsze sanktuarium w Polsce – klasztor oo. Paulinów na Jasnej Górze. Tradycja pielgrzymowania na Jasną Górę sięga początków istnienia klasztoru, tj. 1382 roku. Klasztor wraz ze swymi najważniejszymi budowlami, tj. Kaplicą NMP, Bazyliką, Wieżą, Salą Rycerską, Arsenałem i Skarbcem jest świadectwem historii. W muzeach jasnogórskich zgromadzono liczne dzieła sztuki i wota często o unikalnej wartości. Kolejno przejście bastionowymi murami obronnymi z możliwością odprawienia Drogi Krzyżowej. Nawiedzimy także stacje różańcowe wokół placu jasnogórskiego. Obiadokolacja, po której udamy się do klasztoru oo. Paulinów na Jasnej Górze na nocne czuwanie w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej. Powrót na nocleg taksówkami.

Dzień 6
Śniadanie. Przejazd do Trzebnicy, gdzie nawiedzimy Międzynarodowe Sanktuarium św. Jadwigi. Kościół zbudowany pw. św. Bartłomieja i Najświętszej Maryi Panny, jest najstarszym sanktuarium na Śląsku i jedną z ważniejszych nekropolii Piastów Śląskich oraz miejscem uświęconym kultem św. Jadwigi. Wyjazd w drogę powrotną. W trakcie przejazdu – obiad pożegnalny. Zakończenie pielgrzymki w późnych godzinach wieczornych.
Jak się zapisać? 
18-23.09.2023 - zapisy u p. Agnieszki pod nr tel.: 696 454 244.
Zostało tylko 18 wolnych miejsc !!!!!

TERMIN: 18-23.09.2023
CENA: 2000 zł + 30€ - przy 46 uczestnikach

ZAPEWNIAMY:
  • komfortowy przejazd na całej trasie, powrót taksówką z nocnego czuwania
  • 5 noclegów w hotelach**/*** w pokojach 2 – osobowych z łazienkami
  • 5 śniadań, 5 obiadokolacji, 1 obiad
  • opiekę i informację turystyczną pilota
  • ubezpieczenie KL + Assistance z KL chorób przewlekłych do 20 000 € i NNW do 15000 zł, do 10 000 zł w RP
  • bilety wstępu, przewodników lokalnych, parkingi i inne wydatki programowe
  • opłata na TFG i TFP

UWAGI:
  • program o charakterze pielgrzymkowym z opieką duchową kapłana i możliwością uczestnictwa w Mszach Świętych
  • program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom
  • dokument niezbędny: dowód osobisty lub paszport
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza