Wyremontują drogi i zbudują sieć kanalizacyjną dzięki dofinansowaniu z programu "Polski Ład".


Burmistrz Morynia Józef Piątek oraz właściciel firmy "Dankom" Daniel Błażkiewicz podpisali dwie umowy na wykonanie robót budowlanych dotyczące inwestycji realizowanych w ramach Rządowego Funduszu "Polski Ład".

Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Przyjezierze oraz na ulicy Dworcowej w Moryniu z włączeniem do oczyszczalni ścieków w Moryniu oraz przebudowa dróg na osiedlach popegeerowskich w miejscowościach Klępicz, Bielin i Stare Objezierze - właśnie te inwestycje uzyskały dofinansowanie. 

Łączna wartość inwestycji przekracza 10 mln. złotych, a dofinansowanie wynosi blisko 8,5 mln. złotych.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza