800 zł miesięcznie dla każdego dziecka. Waloryzacja ma obowiązywać od 2024 roku [video]


Świadczenie 500 plus od 1 stycznia 2024 roku wzrośnie do 800 plus. Rząd przyjął projekt ustawy podnoszącej świadczenie do wysokości 800 zł miesięcznie.

Rada Ministrów przyjęła dzisiaj przepisy, które wprowadzają 800 zł miesięcznie dla każdego dziecka od 1 stycznia 2024 r. Żadne inne warunki dotyczące przyznawania i wypłaty nie zmienią się. Podwyższenie świadczenia z 500 zł do 800 zł miesięcznie zaproponował premier Jarosław Kaczyński.

Dodatkowe 300 zł miesięcznie to konkretne wsparcie dla rodzin. Chcemy dostosować wysokość świadczenia do obecnych potrzeb polskich rodzin. Zwiększenie kwoty nie byłoby możliwe, gdyby nie dobry stan finansów publicznych naszego państwa.– Jest to jeden z piękniejszych momentów w pracach Rady Ministrów, kiedy możemy dyskutować tak jak dzisiaj o programie 500+, który za chwilę staje się programem 800+ – podkreślił szef polskiego rządu. – Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że cały ten wielki program jest programem podnoszenia szacunku wobec rodzin, zwiększenia szans dla wszystkich naszych dzieci tak, żeby mogły sobie pozwolić na zajęcia pozalekcyjne, na dodatkowe lekcje tańca, muzyki, zajęcia sportowe, na wyjazd na wakacje.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza